REGULAMIN

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem: http://e-greenhouse.pl/sklep jest firma:

2. ZAKUPY

2.1. Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu http://e-greenhouse.pl/sklep są dostępne na terenie całej Polski, osobom pełnoletnim.

2.2. Wszystkie ceny i koszty dostawy podane na stronie internetowej http://e-greenhouse.pl/sklep są cenami brutto w polskich złotych , czyli zawierają podatek VAT.

3. ZAWARCIE TRANSAKCJI / REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania do klienta maila z potwierdzeniem zamówienia.

3.2. Zawarcie transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy klientem a właścicielem strony http://e-greenhouse.pl/sklep następuje w momencie potwierdzenia wpłaty na rachunek firmy przekazania klientowi zamówionego towaru.  Numer rachunku bankowego firmy jest następjący 48 1050 1520 1000 0023 1249 9557.

3.3. Dostępne możliwości płatności za zamówienia: płatność gotówkowa, płatność przelewem, płatność kartą oraz płatności ratalne.

3.4. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia, w innym przypadku kupujący otrzymują paragon.

3.5. Dostępne są następujące sposoby zamawiania towaru: załóż nowe konto i zrób zamówienie lub zrób zamówienie bez zakładania konta.

3.6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, kiedy ewentualna, uzasadniona w niektórych przypadkach, weryfikacja zamówienia będzie negatywna.

3.7. Odmowa przyjęcia złożonego przez klienta zamówienia będzie równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje tym, że pieniądze za towar nie będą zwrócone.

3.8. Wszelkie niezgodności w dostawie tj. brak paragonu, faktury, gwarancji należy zgłaszać do 5 dni od dostawy przesyłki. 

4. DOSTAWY

4.1. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-16:00.

4.2. Realizacja zamówień odbywa się następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, a złożone w soboty, niedzielę oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

4.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy realizacji dostawy przez dostawców firmy kurierskiej, klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym sklepu internetowego. Protokół ten zostanie przekazany do Biura Obsługi Klienta i rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych. Przyjęcie dostawy przez klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

4.4. Dla maszyn marki Husqvarna i grilli Broil King dostawę realizujemy poprzez odbiór osobisty lub dowóz transportem własnym po uprzednim zatwierdzeniu kosztów transportu. 

5. GWARANCJE / REKLAMACJE

5.1. Maszyny i grille dostępne na stronie internetowej http://e-greenhouse.pl/sklep dostarczane są z oryginalnymi kartami gwarancyjnymi producenta, oraz dowodem zakupu, a pozostałe produkty z dowodem zakupem, stanowiącym podstawę ewentualnej reklamacji.

5.2. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowane punkty serwisowe lub przez sprzedawcę (poprzez odesłanie do producenta). Naprawy we własnym zakresie, bądź użytkowanie towaru niezgodnie z instrukcją obsługi skutkuje utratą gwarancji.

5.3. Przesyłki wysłane na koszt sklepu internetowego nie zostaną przyjęte, jeśli nie było to ustalone wcześniej telefonicznie.

5.4. W przypadku otrzymania produktu z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest skontaktować się z właścicielem sklepu internetowego. W takim przypadku może odesłać wadliwy towar i żądać zwrotu pieniędzy. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych. O wyniku jej rozpatrzenia klient zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną.

5.5. Sklep internetowy zwraca klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na rachunek bankowy podany przez klienta.

6. ZWROTY

6.1. W terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do klienta istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru. Towar musi być nieużywany, w fabrycznym opakowaniu, kartą gwarancyjną oraz dołączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

6.2. W ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu paczki przez sklep, towar ze zwrotu zostanie zweryfikowany i jeśli warunki 6.1. zostaną spełnione, zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

7. PRYWATNOŚĆ

7.1. Dokonując zamówienie w serwisie http://e-greenhouse.pl/sklep klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę właściciela jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz komunikacji z klientem.

7.2. Przekazywane dane są poufne. Osoby, których dane zostają umieszczone w ewidencji, mają prawo wglądu oraz ich ewentualnego wycofania z bazy. W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, klient może dokonać ich korekty.

7.3. Więcej informacji w polityce prywatności.